Tip-Toe

De kleutergroep Tip-Toe biedt een begeleiding op maat aan in een systeem van deeltijds schoollopen en deeltijds begeleiding. De begeleiding is een integraal aanbod aan zowel de kleuters, de ouders, als de leerkrachten van de school.

  • Voor welke kinderen?

Tip-Toe begeleidt zeven kleuters van de eerste tot en met de tweede kleuterklas.

We begeleiden kleuters met specifieke zorgbehoeften, kleuters die op de ‘toppen van de tenen’ lopen. Ze stellen moeilijk gedrag, zijn zeer beweeglijk, ze voelen zich emotioneel niet goed, ze zijn overstuur door verandering of veel prikkels, ze zijn gesloten en teruggetrokken in de klas…

Heel vaak is het een mix van problemen.

Deze problemen situeren zich zowel in klas als thuis. Het niveau van functioneren en de gedragseisen van de school kunnen ze op het moment van de start van de begeleiding niet aan. Ook thuis stellen ze moeilijk gedrag.

Er wordt samengewerkt met verschillende scholen in Roeselare en omstreken en dit zowel uit het stedelijk, katholiek of gemeenschapsonderwijs.

  •  Het kind en Tip-Toe

Een goed welbevinden en een hoge betrokkenheid zijn voorwaarden voor het positief evolueren van de totale ontwikkeling. Daarom vertrekt onze aandacht tijdens de begeleiding vanuit een positieve betrokkenheid en een positieve aanvaarding van de kleuters.

Daarnaast biedt onze structuur veiligheid, voorspelbaarheid en duidelijkheid aan onze kleuters.

Iedere kleuter volgt een eigen traject in Tip-Toe dat beantwoordt aan zijn specifieke ontwikkelings- en zorgbehoeften.

In de begeleiding worden er sociale vaardigheden geoefend en rond gevoelens gewerkt: sociale weerbaarheid, hoe problemen oplossen, gevoelens herkennen en gepast uiten, leren omgaan met anderen.

De sociale redzaamheid en zelfstandigheid wordt vergroot aan de hand van ons activiteitenaanbod.

  • Het gezin en Tip-Toe

De begeleide kleuters hebben een specifieke opvoedingsbehoefte. Daarom is er veel tijd voor  communicatie en gesprekken met ouders.

Ouders worden ondersteund in hun kunnen (kracht), bij hun hulpvragen, hun beleving en hun aanpak.

Het doel: ouders sterker maken in het afstemmen op hun kind.

Dit kan door: dagelijkse contacten tussen begeleidster en ouders, gesprekken in Tip-Toe, observatie en coaching thuis, vormingsavonden met alle ouders, …

  • De klas en Tip-Toe

De kleuters van Tip-Toe hebben een specifieke onderwijsbehoefte. Ze vragen meer structuur, meer individuele aandacht, een andere aanpak en ondersteuning.

Naast de begeleiding van de kleuter in Tip-Toe, wordt er door de begeleidsters en contextbegeleidster tijd en ruimte gemaakt voor samenwerking, overleg en ondersteuning. Zo wordt de draagkracht van de leerkracht vergroot en kan er adequater tegemoet gekomen worden aan de specifieke noden van de kleuter.

Tijdens de begeleiding van de kinderen neemt Tip-Toe de plaats van de klas niet over. Tip-Toe biedt tijdelijk een extra ondersteuning zodat participatie in de klas mogelijk blijft.

Dit kan door: dagelijkse contacten bij het ophalen van de kleuter, klasobservaties en evolutiegesprekken …

Openingsuren:

We zijn telkens zes weken open in de grote vakantie (4 volle dagen per week) en drie weken gesloten (bekijk ons verlof). Onze openingsuren tijdens de zomervakantie: 8u30-17u

We zijn zowel in de kerst- als de paasvakantie één van de twee weken 4 volle dagen open van 9u tot 17u (bekijk ons verlof).

Tijdens de herfst-en krokusvakantie zijn we gesloten.

Kostprijs:

De dagprijs is afhankelijk van het gezinsinkomen (kindcode). De ouders zorgen voor de kindcode via mijn.kindengezin.be

Huishoudelijk reglement:

Dat vind je hier

Contact:

Kleutergroep Tip-Toe

Gasthuisstraat 10

8800 Roeselare

0492/14 34 95