Ouderportaal Kidz

Tegenwoordig kan je online reserveren bij de kapper, de dokter, de sportschool... Bij Kidz kon je dat tot nu toe helaas nog niet. Het reservatiesysteem voor onze opvang dient daarom dringend eens nader bekeken - en geoptimaliseerd - te worden. Daarom gaan we op 01/12/2022 van start met een pilootproject voor het uittesten van zo'n online ouderportaal (Deona). Deona gebruiken we al langer in onze kinderdagverblijven, maar nu willen we de functionaliteiten ervan gaan uittesten in de buitenschoolse opvang. De ouders van korte opvang De Vlieger (Kidz Lucy) werden uitgekozen voor deze testpiloot. Daarna hopen we het systeem verder te kunnen uittesten in onze andere locaties, om uiteindelijk over te kunnen gaan naar een algemene implementatie van het systeem. Online reserveren binnen handbereik!

Hier vind je alvast de handleiding terug voor de testpiloot (= voor ouders korte opvang De Vlieger).